Bookmark and Share
高雄園區創業工坊環境
辦公室

  • 辦公桌12座位(含辦公桌椅、公文櫃、電話)
  • 每一座位348元/月(未稅,需另加計5%營業稅)

會議室  

  • 會議室1間(均含互動式白板、白版、短焦投影機)

 
辦公設備  

  • 寬頻網路、多功能事務機(影印、列印、傳真)

                                                              

 

 

週邊環境介紹

項目

內容或規格說明

宿舍

  • ˜單人單床型】,7.5/(家具參考圖床鋪床櫃矮櫃)1,909/(未稅,需另加計5%營業稅

創業工坊生活機能(Park 17)

  • ˜周氏蝦捲【連結】(一期標準廠房路科五路86號地下室1樓)

宿舍區生活機能(社區中心)

  • ˜統一超商【連結】(有眷宿舍一樓)

交通資訊

  • ˜如何到高雄園區連結
  • ˜創業工坊位置(高雄市路竹區路科五路88號2F)
  • 若使用Google導航請以同為路科五路88號的「國家光電」為目的地